Stola herrgård – en 1700-talsdröm

Stola säteri har funnits sedan medeltiden och ägdes från 1530-talet till 1808 av släkten Ekeblad. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes i början av 1700-talet och har en utsökt rokokoinredning i flera av rummen. Byggnaden har under 1900-talet genomgått en pietetsfull renovering och dess ägare har genom ett omfattande detektivarbete lyckats återföra många av inventarierna från det ekebladska hemmet.

Sommaren 2021

På grund av Covid-19-situationen erbjuder vi under sommaren endast förbokade visningar med max 8 personer per grupp.
Pris: 500 kr per visning

För bokning eller förfrågningar ring 0704-15 34 61