Stola säteri har funnits sedan medeltiden och ägdes från 1530-talet till 1808 av släkten Ekeblad. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes i början av 1700-talet och har en utsökt rokokoinredning i flera av rummen. Byggnaden har under 1900-talet genomgått en pietetsfull renovering och dess ägare har genom ett omfattande detektivarbete lyckats återföra många av inventarierna från det ekebladska hemmet.

Vi finns på vägen mot Läckö slott.

Sommaren 2024

Läs mer om öppettider och priser under fliken "Praktiskt"

Vinter på Stola