Historik

Stolas ägarelängd

1439 Tore Pyting gm Holmfrid Jonsdotter
1456 Karin Toresdotter/Claus Ribbing Nils Claesson död ca 1532/Ebba Arendsdotter
1529 Anders Hansson (Ekeblad) g m Agneta Nilsdotter
1543 Deras son Johan Andersson (Ekeblad)
1608 Hans hustru Anna Christoffersdotter av Forstenaätten
1648 Deras son Christoffer Ekeblad, g m Brita Uggla
1664 Deras son Johan Christoffersson Ekeblad, g m 1) Christina Hägerstierna, 2) Sara Swebilia
1697 Hans son i första giftet, Claes Ekeblad d ä, g m Hedvig Mörner
1737 Deras son Claes Ekeblad d y, g m Eva De la Gardie
1771 Deras son Clas Julius Ekeblad, g m Brita Margareta Horn
1808 Genom köp hans systerson Gustaf Piper, g m Jacquette Elisabet Du Rietz
1857 Deras dotter Louise, g m Johan David Hamilton
1879 Louise Hamiltons sterbhus
1881 Genom köp Carl Johan Lindqvist g m Aurora Fontell
1908 Genom köp deras måg Artur Wilhelm Otterström g m Clara Lindquist
1916 Genom köp Carl Ander g m Edith Linge
1947 Genom köp deras son Holger Ander g m Inger Blomberg.
1989 Stolastiftelsen

Det äldre Stola
Om ägarna under 1200 och 1300 talen finns inga uppgifter, däremot är flera av 1400 talets ägare kända. Nils Claessons dotter Agneta gifte sig med Anders Hansson (Ekeblad)

Första generationen (ca 1530-1570)
Anders Hansson (Ekeblad), död 1543 och Agneta Nilsdotter, levde ännu 1546 men förmodas ha dött före 1570. Av parets tio barn uppnådde sex vuxen ålder och bland deras efterkommande märks, särskilt i de första generationerna, många betydande män och kvinnor.

Andra generationen (ca 1570-1648)
Äldste sonen Hans dog ogift i Tyskland och det blev i stället den näst äldste, Johan Andersson (död 1608), som övertog gården. 1577 gifte han sig på Ulftorp med Anna Christoffersdotter (död 1648) av Forstenaätten. Som morgongåva fick bruden Stola, som makarna kom att bebo under 71 år, en anmärkningsvärt lång tid för ett enda ägarinnehav.

Tredje generationen (1648-1664)
Av Johan Anderssons och Anna Christoffersdotters fem söner avled fyra i unga år. De tre döttrarna uppnådde dock en för tiden hög ålder. Barnen kallar sig fr o m denna generation för Ekeblad efter vapnets sköldmärke. Sonen Christoffer Johansson (1592-1664) ägnade många och delvis mödosamma år åt krigsmakten och slutade sin militära bana som överste för Älvsborgs regemente. Christoffer var gift med Brita Claesdotter Uggla (1584-1651). Deras äldste son Claes avled redan 1656 och det blev den yngre sonen Johan som efter faderns död 1664 övertog Stola. Han var först gift med Christina Hägerstierna (1646-1693) och sedan med Sara Swebilia (födelse-och dödsår okända).

Fjärde generationen (1664-1697)
Detta år dvs 1664 gjorde Johan Ekeblad en planritning över mangården och dess närmaste omgivningar. "Såsom på andra sidan affritad finnes war Stola gård när jag fick honum 1664. Johan Ekeblad" står det på baksidan av papperet. Beklagligtvis saknas en beskrivning över området, däremot har den försetts med skala. Med fiskdammen, infarten och trädgården som ledtrådar kan man räkna ut, att Johan avbildat sitt hem från vänster. Timrade, torvtäckta byggnader låg samlade kring en gård, som mätte 72X45 alnar, så tätt att de praktiskt taget bildade en sluten fyrkant.
Utmed hela västra sidan låg manbyggnaden med två ingångar från gården. Byggnadens mitt upptogs av en sal, 15X15 alnar, med en förstuga på vardera sida, samt ytterligare sex rum. I vinkel mot söder låg en byggnad innehållande två salar på ömse sidor om en förstuga. Byggnaden syntes ha varit en gästabudssal och troligen burit namnet "frustugan".

Femte generationen (1697-1737)
Claes (Clas) den äldre (1669-1737), låter mellan åren 1713-1719 uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. Tiden för arbetets framskridande kan avläsas på själva byggnadsobjektet. På norra gaveln finns en stentavla infälld i väggen med följande text:
"Anno 1713 d: 14 junii Lades Första Grundsteen På detta Hus. Gud Som är Bäste wächtaren ofwer Huus Städer och Land Han beware detta Huus för Eld och Brann i Jesu Nampn. B:M: Håkan Eliander".
Därunder i spegelmonogram CE/HM (=Clas Ekeblad, Hedvig Mörner). Årtalet 1715 är inhugget i stenväggen intill trappuppgången i nedre våningen. I ytterportens nyckelskylt är 1717 inslaget och i de båda hallaskorstenarnas fronter, slutligen, finner man årtalet 1719, vilket för övrigt är samma år som Clas Ekeblad blev riksråd och förlänades grevlig värdighet. Han var gift med Hedvig Mörner af Morlanda (1672-1753).

Sjätte generationen (1737-1771)
Av Claes Ekeblads och Hedvig Mörners 11 barn överlevde tre modern, Hedvig Ulrika, g. Silfverhielm, Claes och Claes Christoffer. Claes Ekeblad (1708-71) gifte sig 1741 med den då 16-åriga Eva De la Gardie (1724-86), en brorsondotter till Magnus Gabriel, dotter till Magnus Julius De la Gardie och Hedvig Catharina Lillie. Genom Eva förenades Mariedal (arv från fädernet) och Lindholmen (från moderns sida) med Stola.

Sjunde generationen (1771(86)-1808)
Clas Julius Ekeblad föddes 1742 (död 1808), äldst i raden av åtta syskon och ende sonen. Han gifte sig 1775 med Brita Margareta Horn (1745-91), en sondotter till Arvid Bernhard Horn.

Stola stiftelsen
Systersonen Gustaf Piper och hans dotter Louise ägde Stola fram till 1879. Därefter såldes Stola till en ofrälse köpman. Den siste private ägaren Holger Ander 1947 – 1989 bildade en stiftelse av huvudbyggnaden och parken. Jordbruket har ärvts av släkten Ander.