Praktiskt

Den siste private ägaren, Holger Ander, lät bilda en stiftelse av parken med huvudbyggnad och dess 1700-talsinventarier. I styrelsen för stiftelsen ingår representanter för Lidköpings kommun, Riksantikvarieämbetet och donator.

Huvudbyggnaden är bebodd året om. Delar av bottenvåningen är privatbostad men huvuddelen av byggnaden visas under sommaren.

Stola ligger 15 km från Lidköpings centrum i riktning mot Läckö slott.
Följ skyltningen, Stola - Stola Herrgård från Läckövägen och parkera på Stola Herrgårds  p-plats strax innan Herrgården.
Klicka här för en karta till Stola. Observera att GPS-navigering över Fröslunda gård rekommenderas Ej.

Stola herrgård sommaren 2024

Vi erbjuder guidade visningar av herrgården onsdag, torsdag, lördag samt söndag kl 14.00 under perioden 26/6 - 16/8. Guidningen tar ca en timma.

Pris: 100 kr per person, kontant på plats, swish eller via online-bokning nedan.

För gruppbokningar eller övriga tider kontakta oss på telefon 0704 - 15 34 61 eller via e-post stola@lidkoping.se
Pris: 100 kr per person, minimipris per grupp från 500 kr.

Välkomna! - Jörgen Lindqvist