Praktiskt

Den siste private ägaren, Holger Ander, lät bilda en stiftelse av parken med huvudbyggnad och dess 1700-talsinventarier. I styrelsen för stiftelsen ingår representanter för Lidköpings kommun, Riksantikvarieämbetet och donator.

Huvudbyggnaden är bebodd året om. Delar av bottenvåningen är privatbostad men huvuddelen av byggnaden visas under sommaren.

Stola ligger 15 km från Lidköpings centrum i riktning mot Läckö slott.
Följ skyltningen, Stola - Stola Herrgård från Läckövägen och parkera på Stola Herrgårds  p-plats strax innan Herrgården.
Klicka här för en karta till Stola.

Stola herrgård sommaren 2022

Vi erbjuder visning av herrgården onsdag, torsdag, lördag samt söndag kl 14.00 under perioden 29/6 - 15/8.
Behöver ej förbokas.

Pris: 70 kr per person, kontant eller swish.

För gruppbokningar eller övriga tider kontakta oss på telefon 0704 - 15 34 61 eller via e-post stola@lidkoping.se
Pris: 70 kr per person, minimipris per grupp 500 kr.

Välkomna!